Bảng lề cho loại tủ Rittal PK

Bảng lề cho loại tủ Rittal PK

Hinges for PK
 

Bảng lề bắt dính với nắp che. Những tấm mẫu khoan sẵn giúp cho việc lắp đặt dễ dàng
Model No.  Material 
 
PK 9581.000 Polystyrene