Tấm lắp thiết bị cho loại PK

Tấm lắp thiết bị cho loại tủ Rittal PK

Mounting plate for PK
 

Sử dụng cho việc lắp đặt bên trong tủ.
Model No.  For width  For height  Mounting plate width  Mounting plate height 
 
PK 9548.000 = 182 mm = 180 mm 150 mm 150 mm
PK 9549.000 = 254 mm = 180 mm 220 mm 150 mm
PK 9550.000 = 360 mm = 254 mm 331 mm 220 mm