nha-thau-dien-triet-ly-va-tam-nhin

tong-quan thong-diep triet-ly-tam-nhin so-do-to-chuc

Sứ mệnh

Với tư cách là nhà sản xuất công nghiệp, chúng ta phải đóng góp sức lực của mình vào sự tiến bộ và phát triển của xã hội, sự phồn vinh của nhân dân thông qua các hoạt động kinh doanh, nhờ đó nâng cao chất lượng cuộc sống trên toàn thế giới.
Mục tiêu Quản trị cơ bản của Tập đoàn TEDCO được nhà sáng lập, ông Nguyễn Phước Hải đề ra vào năm 2007.

Mục tiêu Quản trị cơ bản là triết lý kinh doanh của TEDCO, thể hiện sứ mệnh và sự cống hiến của chúng tôi cho sự tiến bộ của xã hội và phồn vinh của nhân dân trên toàn thế giới thông qua các hoạt động kinh doanh của công ty.

su-menh

icon

Tinh thần của Công ty

Sự tiến bộ và phát triển chỉ có thể được thực hiện nhờ sự nỗ lực và phối hợp của từng thành viên trong công ty. Trên tinh thần chung đó chúng tôi xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình bằng sự cống hiến, siêng năng và chính trực.

 

tinh-thanh-cong-ty

icon

Bảy phương châm xử thế

Đóng góp cho Xã hội
Công bằng và Trung thực
Hợp tác và Tinh thần Đồng đội
Không ngừng nỗ lực và hoàn thiện
Lịch sự và Khiêm tốn
Khả năng thích ứng
Lòng biết ơn
"Bảy phương châm xử thế" là nguyên tắc cơ bản của chúng tôi trong việc nêu cao và thực hiện Triết lý kinh doanh cơ bản

icon

Tầm Nhìn

Tại TEDCO, từ lâu chúng tôi đã đặt mảng tiêu dùng và công nghiệp là hạch tâm cho các hoạt động kinh doanh. Hạch tâm này là cơ sở cho các hoạt động khác của chúng tôi và nhờ đó không ngừng phát triển, nhằm tiếp tục mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho khách hàng trong mọi không gian sống từ gia đình, cộng đồng, doanh nghiệp tới phương tiện giao thông hay những cuộc hành trình.

Và cùng với các đối tác kinh doanh của mình, chúng tôi sẽ chủ động sáng tạo những sản phẩm và dịch vụ mới, nhằm mang lại những giá trị mới cho khách hàng. Đồng thời, chúng tôi cũng nâng cao chuyên môn để không ngừng đổi mới và sáng tạo, luôn bắt kịp với bước tiến công nghệ trong ngành điện tử tiêu dùng.

TEDCO sẽ góp phần mang lại "Một cuộc sống tốt đẹp hơn, Một thế giới tốt đẹp hơn" cho tất cả khách hàng.