Nhà Thầu Điện Hải Hưng - Phương Pháp Lập Trình Clear SCADA với giao thức SCADAPack Modbus.

Hướng Dẫn 

Phương Pháp Lập Trình Clear SCADA với giao thức SCADAPack Modbus

nhathaudien.vn - Công ty TNHH Hải Hưng xin trân trọng gửi đến các anh chị và các bạn:
Phương pháp lập trình Clear SCADA vời giao thức SCADAPack Modbus.
Đây là một giao thức rất phổ biến Modbus giúp các bạn có thể liên kết được với rất nhiều các loại thiết bị ngoại vi và PLC khác nhau.
 

Nguồn Tin Từ www.nhathaudien.vn