Bản lề và phụ kiện ngoài cho tủ Rittal GA

Bản lề và phụ kiện ngoài cho tủ Rittal GA

Hinge, exterior for GA
 

Model No.  For height  For depth 
 
GA 9123.000 ≥ 120 mm ≥ 80 mm