Vo Tu Rittal Loai PK Khong Khoet Lo Cap

Polycarbonate enclosures PK without knockouts

Polycarbonate enclosures PK without knockouts
Polycarbonate enclosures PK without knockouts

Vỏ tủ Rittal được làm từ sợi thủy tinh kết hợp với nhựa Polycarbonate với nắp che màu xám hay màu trong suốt.
Model No.  Width  Height  Depth  Cover 
 
PK 9500.000 65 mm 65 mm 57 mm grey
PK 9502.000 94 mm 65 mm 57 mm grey
PK 9504.000 94 mm 94 mm 57 mm grey
PK 9505.000 94 mm 94 mm 81 mm grey
PK 9506.000 110 mm 110 mm 66 mm grey
PK 9507.000 110 mm 110 mm 90 mm grey
PK 9508.000 130 mm 94 mm 57 mm grey
PK 9509.000 130 mm 94 mm 81 mm grey
PK 9510.000 130 mm 130 mm 75 mm grey
PK 9511.000 130 mm 130 mm 99 mm grey
PK 9512.000 180 mm 94 mm 57 mm grey
PK 9513.000 180 mm 94 mm 81 mm grey
PK 9514.000 180 mm 110 mm 90 mm grey
PK 9514.100 180 mm 110 mm 90 mm transparent
PK 9515.000 180 mm 110 mm 111 mm grey
PK 9515.100 180 mm 110 mm 111 mm transparent
PK 9516.000 180 mm 110 mm 165 mm grey
PK 9516.100 180 mm 110 mm 165 mm transparent
PK 9517.000 182 mm 180 mm 90 mm grey
PK 9517.100 182 mm 180 mm 90 mm transparent
PK 9518.000 182 mm 180 mm 111 mm grey
PK 9518.100 182 mm 180 mm 111 mm transparent
PK 9519.000 182 mm 180 mm 165 mm grey
PK 9519.100 182 mm 180 mm 165 mm transparent
PK 9520.000 254 mm 180 mm 90 mm grey
PK 9520.100 254 mm 180 mm 90 mm transparent
PK 9521.000 254 mm 180 mm 111 mm grey
PK 9521.100 254 mm 180 mm 111 mm transparent
PK 9522.000 254 mm 180 mm 165 mm grey
PK 9522.100 254 mm 180 mm 165 mm transparent
PK 9523.000 360 mm 254 mm 111 mm grey
PK 9523.100 360 mm 254 mm 111 mm transparent
PK 9524.000 360 mm 254 mm 165 mm grey
PK 9524.100 360 mm 254 mm 165 mm transparent