Hộp E-Box EB Rittal

E-Box EB

E-Box EB
 

Vỏ tủ Rittal sơn màu xám có cửa và tấm lắp thiết bị bằng thép. Cấp độ bảo vệ tủ IP 66 chống tha61mm nước và chống bụi có thể lắp đặt ngoài trời.
Model No.  Width  Height  Depth 
 
EB 1545.500 150 mm 300 mm 80 mm
EB 1546.500 200 mm 200 mm 80 mm
EB 1547.500 200 mm 400 mm 80 mm
EB 1548.500 150 mm 300 mm 120 mm
EB 1549.500 200 mm 200 mm 120 mm
EB 1550.500 200 mm 400 mm 120 mm
EB 1551.500 150 mm 150 mm 80 mm
EB 1552.500 200 mm 300 mm 80 mm
EB 1553.500 150 mm 150 mm 120 mm
EB 1554.500 200 mm 300 mm 120 mm
EB 1555.500 300 mm 300 mm 120 mm
EB 1556.500 300 mm 400 mm 120 mm
EB 1557.500 200 mm 500 mm 120 mm
EB 1577.500 300 mm 400 mm 155 mm
EB 1578.500 300 mm 600 mm 155 mm
EB 1579.500 300 mm 800 mm 155 mm