Giá đỡ gắn tường cho loại Rittal GA

Giá đở gắn tường cho loại Rittal GA

Wall mounting bracket for GA
 

Lắp đặt bên ngoài bề mặt, không cần tháo rời nắp che khi tháo gỡ gắn lại.
 
 
Model No.  For height 
 
GA 9121.122 = 120 mm
GA 9121.160 = 160 mm
GA 9121.230 ≥ 230 mm