Tủ Bus Enclosure loại BG

Bus enclosures BG

Bus enclosures BG
Bus enclosures BG
Bus enclosures BG
Bus enclosures BG
Bus enclosures BG
Bus enclosures BG

Vỏ tủ điện Rittal có cánh cửa bằng thép, được sơn phủ màu xám và tấm quan sát được làm bằng vệt liệu nhựa polycarbonate. Cấp độ bảo vệ IP 65.
Model No.  Width  Height  Depth  Door hinge 
 
BG 1558.510 400 mm 200 mm 125 mm bottom
BG 1559.510 600 mm 200 mm 125 mm bottom
BG 1577.450 400 mm 300 mm 155 mm bottom
BG 1577.530 400 mm 300 mm 155 mm bottom
BG 1578.450 600 mm 300 mm 155 mm bottom
BG 1578.530 600 mm 300 mm 155 mm bottom
BG 1579.450 800 mm 300 mm 155 mm bottom
BG 1579.530 800 mm 300 mm 155 mm bottom
BG 1583.520 200 mm 300 mm 80 mm left
BG 1584.520 300 mm 300 mm 80 mm left
BG 1585.520 400 mm 300 mm 80 mm left
BG 1586.520 500 mm 300 mm 80 mm left
BG 1605.520 200 mm 300 mm 120 mm right
BG 1606.520 400 mm 300 mm 120 mm right
BG 1609.510 500 mm 300 mm 120 mm bottom
BG 1611.510 400 mm 500 mm 160 mm right