Hộp đấu nối dây loại KL có tấm bắt ốc siết cáp

Hộp đấu nối dây loại KL có tấm bắt ốc siết cáp

Terminal boxes KL with gland plate
 

Vỏ tủ màu xám với nắp che bằng thép và tấm để bắt ốc siết cáp. Cấp độ bảo vệ kín nước và kín bụi IP55 có thể dùng được ngoài trời.
Model No.  Width  Height  Depth 
 
KL 1530.510 300 mm 150 mm 120 mm
KL 1531.510 300 mm 200 mm 120 mm
KL 1532.510 400 mm 200 mm 120 mm
KL 1533.510 500 mm 200 mm 120 mm
KL 1534.510 600 mm 200 mm 120 mm
KL 1535.510 300 mm 300 mm 120 mm
KL 1536.510 400 mm 300 mm 120 mm
KL 1537.510 500 mm 300 mm 120 mm
KL 1538.510 600 mm 300 mm 120 mm
KL 1539.510 400 mm 400 mm 120 mm
KL 1540.510 600 mm 400 mm 120 mm
KL 1541.510 800 mm 400 mm 120 mm
KL 1542.510 800 mm 200 mm 120 mm