Tấm che cho tủ Rittal loại GA

Tấm che cho tủ Rittal loại GA

Mounting plate for GA
 

Lắp đặt bên trong tủ điện với lỗ khoan sẵn.
Model No.  For width  For height  Mounting plate width  Mounting plate height 
 
GA 9105.700 = 125 mm = 80 mm 114 mm 69 mm
GA 9108.700 = 122 mm = 120 mm 109 mm 107 mm
GA 9110.700 = 220 mm = 120 mm 207 mm 107 mm
GA 9112.700 = 160 mm = 160 mm 145 mm 142 mm
GA 9113.700 = 260 mm = 160 mm 245 mm 142 mm
GA 9114.700 = 360 mm = 160 mm 344 mm 142 mm
GA 9116.700 = 202 mm = 232 mm 183 mm 214 mm
GA 9117.700 = 280 mm = 232 mm 264 mm 214 mm
GA 9118.700 334 mm 233 mm 314 mm 214 mm