Hộp đấu nối dây Rittal KL loại không có lổ mở cho ốc siết cáp

Hộp đấu nối dây Rittal KL loại không có lổ mở cho ốc siết cáp

Terminal boxes KL without gland plate
 

Vỏ tủ màu xám với nắp che bằng thép, không có tấm mở để siết cáp. Cấp độ bảo vệ kín nước và kín bụi IP66.
Model No.  Width  Height  Depth 
 
KL 1500.510 150 mm 150 mm 120 mm
KL 1501.510 300 mm 150 mm 120 mm
KL 1502.510 200 mm 200 mm 120 mm
KL 1503.510 300 mm 200 mm 120 mm
KL 1504.510 400 mm 200 mm 120 mm
KL 1505.510 500 mm 200 mm 120 mm
KL 1506.510 600 mm 200 mm 120 mm
KL 1507.510 300 mm 300 mm 120 mm
KL 1508.510 400 mm 300 mm 120 mm
KL 1509.510 500 mm 300 mm 120 mm
KL 1510.510 600 mm 300 mm 120 mm
KL 1511.510 400 mm 400 mm 120 mm
KL 1512.510 600 mm 400 mm 120 mm
KL 1513.510 800 mm 400 mm 120 mm
KL 1514.510 150 mm 150 mm 80 mm
KL 1515.510 300 mm 150 mm 80 mm
KL 1516.510 200 mm 200 mm 80 mm
KL 1517.510 300 mm 200 mm 80 mm
KL 1518.510 400 mm 200 mm 80 mm
KL 1519.510 600 mm 200 mm 80 mm
KL 1527.510 800 mm 200 mm 120 mm
KL 1528.510 200 mm 150 mm 80 mm
KL 1529.510 200 mm 150 mm 120 mm
KL 1589.510 400 mm 150 mm 120 mm